L’equip de professionals del CDIAP Sant Adrià prestem el servei d’atenció precoç dins el municipi de Sant Adrià de Besòs.

Els professionals del CDIAP som

  • Especialistes en el desenvolupament de la primera infància.
  • Un equip multidiciplinari: cobrim les àrees bio-psico-social de l’infant i la família.
  • Un equip que treballa de manera interdisciplinària: garantim la visió global de l’infant.
  • Un equip que treballa en xarxa amb els dispositius assistencials d’atenció a la infància: llars, escoles, pediatres, hospitals, serveis socials, etc.

Rosa Blas Arràez

coordinadora i psicoterapeuta

Marta Soldevila Ventura

psicòloga

Marta Ferrer Pelegrín

logopeda

Marta Valentín Gudiol

fisioterapeuta

Helena Torres Boncompte

psicòloga

Begoña Echeverría Moreno

fisioterapeuta

Mireia Vàzquez Piqueras

neuropediatra

Ruth Magín Barnes

treballadora social

Santi Trujillo Fèlix

director