què femEls objectius del CDIAP són els següents:

 • Atendre la població infantil des de la concepció fins als sis anys.
 • Participar en la coordinació de les actuacions (detecció i prevenció) que es porten a terme en aquesta franja d’edat.
 • Participar en els projectes de coordinació i cooperació interdepartamental.
 • Assegurar equips interdisciplinaris experts en desenvolupament infantil.
 • Garantir el treball individualitzat i la continuïtat assistencial.

 

Per assolir els objectius, el CDIAP exerceix les funcions següents:

 • què femAvaluació global de la problemàtica de l’infant i la seva família (diagnòstic).
 • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
 • Atenció terapèutica a l’infant de forma individualitzada.
 • Orientació i suport a les escoles d’educació infantil.
 • Seguiment de l’evolució de l’infant.
 • Col·laboració dels programes de prevenció i detecció.
 • Tasques de recera, docència i formació.

 

 

què fem

El CDIAP té quatre àmbits d’intervenció que es desenvolupen en diferents línies d’actuació específiques:

 • L’infant i la seva família com a unitat de desenvolupament.
 • La família.
 • L’entorn natural en què es desenvolupa l’infant.
 • La societat.