La nostra missió:

  • La nostra activitat se centra en l’atenció especialitzada, de qualitat i adaptada a aquells infants que presentin dificultats en el desenvolupament, o bé risc de patir-ne, i llurs famílies.

 

La nostra visió:

  • Volem arribar a ser una entitat de referència en la millora de la qualitat de la població infantil que presenti dificultats en el desenvolupament i llurs famílies, dins el territori català.

 

Els nostres valors:

  • Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada de l’infant i les seves famílies.
  • Treball en equip: potenciant el treball interdisciplinari i transdisciplinari com a model assistencial.
  • Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de la zona.
  • Formació continuada: elaborant accions formatives per millorar les competències i les actituds dels professionals.
  • Innovació i actualització constant: fomentant processos d’innovació per la millora d’atenció.
  • Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció a la llengua i cultura.